Kapcsolat
Elérhetőségek
 
Levelezési cím:
2616 Keszeg, Dózsa György út 12.

Tel./fax.:
06-35-380-040

E-mail:
info@keszegsuli.hu

Személyes kapcsolat:

Együttes vezető:
Deákné Kónyi Anetta
+36-30-374-2648
konyianetta@dunaweb.hu
Kép
 
Művészeti vezetők:
Kép
Ónodi Béla
 
Kép
Gács KittiA keszegi néptánc tanítás bölcsője


Településünkön a néptánc tanítása 2002-ben az iskolában, az alsó tagozatos iskolások tanításával kezdődött.

Kép

Március 15-ei ünnepély, 2006.

Kép

Zászlószentelés, 2005.

Az eltelt időszakban nagyon sok keszegi iskolás és környékbeli gyermek ismerkedett meg a néptánc alapjaival az iskola tanítójának, Deákné Kónyi Anetta néptáncpedagógus munkásságának köszönhetően.
Kép
Deákné Kónyi Anetta
az iskola néptánc pedagógusa, az együttes vezetője

Napjainkban az iskolában az alsó tagozatos tanulók néptánc tanítása szakköri keretek között történik, a szakkörösök alkotják a néptáncegyüttes utánpótlásának gyermekcsoportját.
Az iskolában biztosított az intézmény volt diákjai számára is a néptánc tanulás lehetősége. A táncolni visszajáró fiatalokból áll az ifjúsági csoport.


A felnőtt néptáncegyüttes születésének előzményei

Látva a gyerekek táncait a felnőttek is kedvet kaptak a táncolásra.
Első bemutatkozásukra 2008. szeptember 27-én, - a több mint negyven évig feledett hagyomány újraélesztésekor,- a szüreti felvonuláson került sor.
Azt követően a felnőtt táncosok
többször összeálltak egy-egy községi rendezvényen való szereplésre.
Kép

A táncok koreográfiáit Deákné Kónyi Anetta készítette és tanította be, Ő fogta össze és ösztönözte a felnőtt táncosokat is a néptánc tanulására, a néptánc szeretetére.

A Kincskereső Néptáncegyüttes születése


2010. őszén új szakasz kezdődött a felnőtt táncosok életében: szülők és pedagógusok összefogtak, az alkalmi, az egyszeri fellépésekre való felkészüléseket felváltotta a folyamatos tanulás.

A felnőttek 2010. október 8-án kezdték meg a rendszeres néptánc tanulást a Magyar Táncművészeti Főiskola művésztanárának Ónodi Bélának szakmai irányításával, aki új távlatokat nyitott a felnőtt táncosok előtt.

Az ifjúsági csoport tagjai közül többen jelezték, hogy szeretnének részt venni a felnőttek munkájában is. A felnőtt csoport tagjai szeretettel fogadták őket. Később még mások is csatlakoztak az együtteshez.
A Keszegi Néptáncegyüttesben ennek köszönhetően táncolnak együtt szülők és gyermekeik, férjek és feleségek, tanítók és tanítványaik, fiatalok és idősebbek.

Művészeti vezetőink
 

Ónodi Béla közel öt évig, 2010. október 8-ától 2015. július 26-áig volt az együttes művészeti vezetője. Nagyon sajnáltuk, hogy munkáját nem tudta tovább folytatni.
Ónodi Bélának nagyon sokat köszönhetünk, rengeteget tanultunk Tőle. Hálás szívvel  gondolunk Rá, köszönjük munkáját, mindent, amit értünk tett!

Munkáját 2015. augusztus 15-étől 2017. májusáig Pirók Panka és Horányi Csaba folytatta. Munkájuknak köszönhetően az együttes fejlődése folytatódott, Nékik is hálával és köszönettel tartozunk ezért.
 Kép
 
2017. szeptemberétől újra Ónodi Béla az együttes szakmai irányítója, munkáját Gács Kitti asszisztensként, távollétében próbavezetőként segíti.
 
 
Szakmai célok
 
A néptáncegyüttes célja, hogy a Kárpát-medence magyar népcsoportjai által lakott tájegységek közül évente egy dialektusterület táncával megismerkedjen.
Kép

A tanultakat olyan színvonalon sajátítsa el, hogy szabad tánc során minél kreatívabban tudja alkalmazni és a megszerzett ismeretekre építve minden évben új koreográfiát tudjon tanulni.
További cél a hitelességre, az eredetiségre való törekvés táncban és viseletben egyaránt.


Közösségi célok

A néptáncegyüttest - az iskola pedagógusainak a kezdeményezésére, a szülőkkel való összefogás révén - a helybeliek igénye hívta életre. Keszegen működik, az iskolában van az otthona. Önerőből tartja fenn magát, de működését a település önkormányzata segíti, támogatja.

Kép Otthonunk az iskola

A fentiekben felsorolt meghatározó jellemzők ellenére a néptáncegyüttes nem a helybeliek zárt közössége.
Az együttes egy nyitott közösség, ez már a kezdeteknél megmutatkozott, hiszen soraiba hívta és fogadta, máig várja a környékbeli falvakból is a néptáncot szeretőket.

A táncosokkal szemben a legfontosabb közösségi elvárást, - amely egyben közösségi cél is - a hagyományőrzők tízparancsolatának hetedik pontja fogalmazza meg:

"Építem, erősítem azt a közösséget, ahová tartozom, ahol számítanak rám."

Tájékoztató

Próbák

Felnőttek:

Minden héten pénteken,
19 órától 21 óráig

Foglalkozásvezetők: 
Ónodi Béla
Gács Kitti

 
Gyermekcsoportok: Iskolaidőben, délelőtt és délután

Foglalkozásvezető:
Gács Kitti

Foglalkozások helyszínei:

Kép

Madách Imre Általános Iskola
,
2616 Keszeg, Dózsa György út 12.

Keszegi Kultúrház,
2616 Keszeg, Petőfi Sándor út 2.
 
 
 
Honlap szerkesztője:
Deák Ervin
+36-30-548-8564
deakerevin@dunaweb.hu

Kép            Kép